projekt nr 79

79. Zakup Instrumentów muzycznych na zajęcia umuzykalniające dzieci i młodzieży w Domu Kultury w Woli Zabierzowskiej


Skrócony opis

Zakup instrumentów muzycznych na zajęcia do Domu Kultury ma na celu rozbudowę wrażliwości muzycznej podczas zajęć umuzykalniających a przy tym, zamiłowania do muzyki, wspólne muzykowanie w grupie, kształcenie słuchu muzycznego oraz poczucie rytmu.

Opis projektu

-Wybór odpowiednich instrumentów typu Orffa
-Wybór gitary na zajęcia w gry na gitarze
-Zamówienie instrumentów oraz zakup
Przewóz instrumentów do Domu Kultury

Uzasadnienie realizacji projektu

Zakup instrumentów tj. gitary oraz instrumentów Orffa (flet, dzwonki chromatyczne, tamburyn, marakasy) ma na celu poprawkę zajęć umuzykalniających w Domu Kultury. Dzieci podczas gry uczą się pracy w zespole rozwijając swoje zdolności muzyczne, kształcą swój słuch muzyczne, rozwijają poczucie rytmu oraz umiejętności manualne gry na instrumencie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Gitara klasyczna1 400 zł
2Instrumenty Orffa(flet, dzwonki chromatyczne, tamburyno, trójkąt.. )690 zł
Łącznie: 2 090 zł

Zadanie kwalifikuje się do poddania pod głosowanie.