Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 75

75. Położenie piłkochwytów oraz bramek na istniejącym boisku przyszkolnym


Skrócony opis

Wykonanie piłkochwtów oraz zakup i montaż bramek do piłki ręcznej, wysięgników do piłki koszykowej oraz słupków wraz z siatką do piłki siatkowej

Opis projektu

Należy ogrodzić boisko przyszkolne o wymiarach 17,5x29 m oraz zamontować bramki do piłki ręcznego, wysięgniki do kosza oraz słupki do piłki siatkowej.
Kwota brutto wykonania piłkochwytów wynosi 36 500 zł. Bramki do piłki ręcznej 3260 zł za komplet. Wysięgniki do kosza 740 zł za komplet. Komplet do piłki siatkowej 1906 zł brutto. Łączny koszt planowanych zadań to 42406 zł.

Uzasadnienie realizacji projektu

Zadanie powinno zostać wykonane ponieważ istniejące boisko nie spełnia wymogów bezpieczeństwa, a korzystają z niego uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum (łącznie powyżej 300 dzieci), Istniejąca sala gimnastyczna, wspólna dla obu szkół, jest bardzo obłożona zajęciami i dlatego przy sprzyjającej pogodzie uczniowie mogą korzystać z boiska przyszkolnego. Niestety ze względu na brak piłkochwytów ..

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Wykonanie piłkochwytów36 500 zł
2Montaż bramek do piłki ręcznej, wysięgników do kosza i słupków do piłki siatkowej 5 906 zł
Łącznie: 42 406 zł

Zadanie kwalifikuje się do poddania pod głosowanie.