projekt nr 72

72. Pracownia techniczna przy Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym


Skrócony opis

Zadanie polega na zorganizowaniu i wyposażeniu Pracowni Technicznej przy Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach, Pozwoli to na poszerzenie oferty edukacyjnej placówki o zajęcia techniczne oraz na stworzenie miejsca, w którym  każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać niezbędną pora

Opis projektu

Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne przeżywa okres gwałtownego rozwoju , który poprzedza planowaną rozbudowę placówki. Wydaje się, że jest to najwłaściwsze miejsce, w którym wszyscy zainteresowani mogliby rozwijać się w obszarze STEM( z j. angielskiego: Science, Technology, Engineering,Mathematics, nauka, technologia, inżynieria, matematyka). Wymaga to jednak zwiększenia zaplecza sprzętowego MOA-niniejszy wniosek odpowiada na tą potrzebę.

Uzasadnienie realizacji projektu

W Niepołomicach odczuwalny jest brak miejsca, który pozwalałoby zainteresowanym dzieciom i młodzieży na kompleksowy rozwój zainteresowań technicznym. MOA prowadzi szeroko zakrojoną działalność popularyzacyjną w obrębie nauk matematyczno-przyrodniczych, zatem wzmocnienie potencjału placówki o komponent techniczny  jest zasadne(działa tu już Klub Krótkofalowców, który prowadzi zajęcia elektroniczne)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup Wyposażenia do Pracowni Technicznej przy MOA4 900 zł