Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 72

72. Pracownia techniczna przy Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym


Skrócony opis

Zadanie polega na zorganizowaniu i wyposażeniu Pracowni Technicznej przy Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach, Pozwoli to na poszerzenie oferty edukacyjnej placówki o zajęcia techniczne oraz na stworzenie miejsca, w którym  każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać niezbędną pora

Opis projektu

Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne przeżywa okres gwałtownego rozwoju , który poprzedza planowaną rozbudowę placówki. Wydaje się, że jest to najwłaściwsze miejsce, w którym wszyscy zainteresowani mogliby rozwijać się w obszarze STEM( z j. angielskiego: Science, Technology, Engineering,Mathematics, nauka, technologia, inżynieria, matematyka). Wymaga to jednak zwiększenia zaplecza sprzętowego MOA-niniejszy wniosek odpowiada na tą potrzebę.

Uzasadnienie realizacji projektu

W Niepołomicach odczuwalny jest brak miejsca, który pozwalałoby zainteresowanym dzieciom i młodzieży na kompleksowy rozwój zainteresowań technicznym. MOA prowadzi szeroko zakrojoną działalność popularyzacyjną w obrębie nauk matematyczno-przyrodniczych, zatem wzmocnienie potencjału placówki o komponent techniczny  jest zasadne(działa tu już Klub Krótkofalowców, który prowadzi zajęcia elektroniczne)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Zakup Wyposażenia do Pracowni Technicznej przy MOA4 900 zł

Zadanie kwalifikuje się do poddania pod głosowanie.