Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 68

68. Bajkosens


Skrócony opis

BajkoSens czyli żywy sposób opowiadania bajek z sensem, wspólne dyskutowanie, zastanawianie się otwieranie głowy na nieograniczony świat wyobraźni i tworzenie. Program warsztatów Bajkosens został opracowany przez zespół psychologów i pedagogów.

Opis projektu

Zostanie przeprowadzony cykl zajęć metodą Bajkosens dla dzieci. Główne działania związane z realizacją warsztatów: 1.Ogłoszenie warsztatów (przy wykorzystaniu mediów społecznościowych, tablic ogłoszeń w bibliotekach, szkołach, świetlicach itp.) 2.Zakup materiałów potrzebnych na realizację zajęć, 3. Przeprowadzenie cyklu warsztatów. Bajkosens to profesjonalne zajęcia dla dzieci połączone z elementami bajkoterapii. Każde zajęcia podzielone na trzy części: pierwsza część warsztatów to dziecięca dyskusja, stymulowana przez prowadzącego zajęcia na temat, który będzie realizowany w ramach zajęć. Ma na celu pobudzić myślenie, wywołać ciekawość, przygotować dzieci do krytycznego i analitycznego wysłuchania bajki. Druga część będzie żywym opowiadaniem wybranej baśni. Jest to sposób, w którym opowiadający przedstawia bajkę posługując się rekwizytami, grą aktorska, zachęca dzieci, do opowiadania.

Uzasadnienie realizacji projektu

Zadanie powinno być zrealizowane ponieważ koncentruje się na wysokiej jakości edukacji, która ma charakter nowoczesny i oparta jest na nowatorskich metodach nauczania, wpisuje się w formę edukacji pozaszkolnej, ponadto podczas warsztatów kształtowane jest bardzo ważne myślenie krytyczne oraz krytyczny sposób (w opozycji do biernego) odbierania rzeczywistości.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1koszt wydruku materiałów500 zł
2artykuły plastyczne2 000 zł
3wynagrodzenie dla prowadzących2 000 zł
Łącznie: 4 500 zł

Załączniki

49.pdf