projekt nr 65

65. Zakup sprzętu i umundurowania- hełmy i buty koszarowe oraz skutery


Skrócony opis

Zakup sprzętu i umundurowania dla członków OSP w Słomirogu będzie służyć podczas różnych akcji gaśniczych i ratowniczych

Opis projektu

Zakupiony sprzęt i umundurowanie dla członków OSP

Uzasadnienie realizacji projektu

Zakup sprzętu i umundurowania pomoże naszej jednostce OSP w Słomirogu w realizacji swojej misji niesienia pomocy innym mieszańcom naszego sołectwa

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowa Szacunkowy koszt (brutto)
1Zakup sprzętu i umundurowania- hełmy, buty koszarowe, buty skatery5 160 zł

Załączniki

48.pdf