projekt nr 55

55. Słoneczny Plac Zabaw- etap II realizacji


Skrócony opis

W ubiegłym roku Słoneczny Plac Zabaw zdobył poparcie mieszkańców, zwyciężając w głosowaniu i otrzymując 28000 zł. W tym roku rozpocznie się realizacja. Na przyszły rok planujemy rozbudowę i tym samym finalizację projektu, dając młodym mieszkańcom i ich rodzinom niezwykłe miejsce zabaw i spotkań.

Opis projektu

Naturalny plac zabaw to miejsce nie tylko ekscytujące i zdrowe, ale również zupełnie bezpieczne. Umożliwi dzieciom dostęp do natury, pozwoli im rozwijać wyobraźnię i kreatywność, obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie i uczestniczyć w przeobrażaniu miejsca zabaw. Dzięki Państwa poparciu w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego, już w tym roku zostanie zrealizowany I etap zadania, który poza pracami przygotowawczymi (tj. niwelacja terenu, ogrodzenie) obejmować będzie głównie zakup i montaż młodu centralnego. Na przyszły rok, planujemy jego rozbudowę o dodatkowe elementy dostosowane do potrzeb mieszkańców o spotkania warsztatowe z projektami. Już w przyszłym roku możliwe będzie oddanie do użytku w pełni funkcjonalnego i różnorodnego miejsca zabaw i spotkań, z terenem urządzonym nie tylko wizualnie, ale w dbałości o rozwój sensoryczny najmłodszych.

Uzasadnienie realizacji projektu

W związku z intensywnym wzrostem zaludnienia dzielnicy, w szczególności ul. Akacjowa, Słoneczna, Prosta, Kasztanowa, Wiśniowa, Akacjowa, zostanie rozwiązany problem braku miejsca wspólnych zabaw i integracji dzieci i rodziców na świeżym powietrzu. II etap realizacji Słonecznego Placu Zabaw pozwoli na sfinalizowanie projektu i oddanie mieszkańcom  już w pełni funkcjonalnego, wyjątkowego miejsca.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Rozbudowa pierszego etapu realizacji o kolejne elementy placu zabaw22 000 zł

Zadanie kwalifikuje się do poddania pod głosowanie.

Załączniki