projekt nr 54

54. Zakup umundurowania bojowego dla OSP WOla Zabierzowska


Skrócony opis

Projekt przewiduje zakup umundurowania bojowego dla OSP Wola Zabierzowska. Ubrania te są podstawowym elementem ubioru strażaka i są konieczne do prowadzenia działań wszelkiego rodzaju.

Opis projektu

Projekt przewiduje zakup jednego ubrania bojowego oraz dwóch hełmów i dwóch par butów bojowych dla OSP Wola Zabierzowska.

Uzasadnienie realizacji projektu

Doposażenie jednostki w ubrania bojowe znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowa Szacunkowy koszt (brutto)
1Zakup dwóch hełmów bojowych1 600 zł
2zakup jednego ubrania bojowego1 400 zł
3zakup dwóch par butów bojowych990 zł
Łącznie: 3 990 zł

Załączniki

40.pdf