projekt nr 52

52. Urządzenia multimedialne w budynku klubowym MKS Puszcza Niepołomice


Skrócony opis

Projekt zakłada doposażenie klubu w niezbędny sprzęt multimedialny

Opis projektu

Oprócz zajęć treningowym na boisku zawodnicy i zawodniczki wszystkich sekcji od Żaka do Seniora, czyli ponad 2000 zawodników z trenerami będzie mogło korzystać z nowoczesnego sprzętu i jeszcze lepiej rozwijać swoje talenty.

Uzasadnienie realizacji projektu

Zajęcia piłkarskie w XXI wieku nie mogą się odbywać tylko na murawie. Analiza spotkań i poszczególnych sesji treningowych za pomocą sprzętu audiowizualnego pozwala na lepszy monitoring postepów zawodników grup młodzieżowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1sprzęd audiowizualny 12 000 zł