Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 31

31. Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wola Zabierzowska


Skrócony opis

Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wola Zabierzowska. Zakupiony sprzęt pozwoli szybciej i skuteczniej nieść pomoc potrzebującym. Pozyskane umundurowanie dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej podniesie atrakcyjność prowadzonych przez jednostkę zajęć dla dzieci.

Opis projektu

Projekt przewiduje zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Obecnie przed strażakami stawiane są kolejne zadania do realizacji których konieczny jest specjalistyczny sprzęt. W celu poprawienia jakości komunikacji z KP PSP zakupione zostanie jedno radio samochodowe oraz dwa radia nasobne. Projekt zakłada zakup radiotelefonów analogowo-cyfrowych, dzięki czemu w przypadku przejścia na nowy system komunikacji nie stracimy łączności z KP PSP. Zakupione zostaną także latarki na hełmy. Dobre oświetlenie to podstawa prowadzenia działań w godzinach nocnych. Ponadto zakupione zostaną dwa bosaki uniwersalne, będące podstawowym sprzętem ratowniczym. OSP Wola Zabierzowska obecnie nie posiada na wyposażeniu żadnych bosaków. Zakupione zostanie także uniwersalne narzędzie ratownicze Hooligan. Znajduje ono zastosowanie przy wszystkich rodzajach akcji ratowniczo-gaśniczych.

Uzasadnienie realizacji projektu

Przed strażakami stawiane są nowe zadania do realizacji których potrzebny jest sprzęt. Projekt doposaży jednostkę w niezbędny sprzęt, który znacznie poprawi sprawność bojową jednostki. Zakupienie umundurowania koszarowego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej pozwoli na utrzymanie stanu osobowego jednostki, przez co w przyszłości jednostka zachowa zdolność bojową.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Zakup radiotelefony samochodowego2 200 zł
2Zakup dwóch radiotelefonów nasobnych2 800 zł
3Zakup dwóch bosaków uniwersalnych2 200 zł
4Zakup 8 latarek do hełmów wraz z uchwytami1 200 zł
5Rozdzielacz500 zł
6Zakup 10 kompletów ubrań koszarowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej1 000 zł
7Uniwersalne narzędzie Hooligan1 100 zł
8Zakup prądownicy wysokociśnieniowej2 000 zł
Łącznie: 13 000 zł

Załączniki

13.pdf
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wola Zabierzowska