projekt nr 24

24. Zakup sprzętu antykryzysowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu


Skrócony opis

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Zagórza poprzez doposażenie jednostki OSP w Zagórzu

Opis projektu

Zadanie polega na zakupie jednej kompletnej zapory przeciwpowodziowej wraz z wyposażeniem i 4 dużych plandek ochronnych.

Uzasadnienie realizacji projektu

Jedna z podstawowych potrzeb natury ludzkiej jest potrzeba bezpieczeństwa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowa Szacunkowy koszt (brutto)
11 sztuka zapory przeciwpowodziowej wraz z wyposażeniem (uchwyty, mocowania itp.)3 500 zł
22 sztuki plandek ochronnych PCV 10x15m350 zł
32 sztuki plandeki ochronnej PCV 6x8m150 zł
Łącznie: 4 000 zł

Załączniki

6.pdf