projekt nr 21

21. "Złote serce" czyli przenośny elektrokardiograf dla przychodni w Staniątkach


Skrócony opis

Projekt zakłada zakup przenośnego elektrokardiografu z którego korzystać będą mogli mieszkańcy Staniątek podczas wizyt domowych lekarza rodzinnego. Obecnie dla wielu osób zwłaszcza chorych i mających problem z poruszaniem się wykonanie badania EKG w Przychodni jest utrudnione.

Opis projektu

Główne działanie związane z realizacją zadania dotyczyło będzie zakupu 12 kanałowego przenośnego elektrokardiografu dedykowanego dla placówek służby zdrowia, które są otwarte na usprawnienia medyczne wynikające z zastosowań nowych technologii. Aparat posiada wiele innowacyjnych rozwiązań. przede wszystkim pozwala na wykonanie badania EKG w warunkach domowych. Sprzęt zostanie zamówiony drogą internetową.

Uzasadnienie realizacji projektu

Dla wielu osób zwłaszcza starszych i niepełnosprawnych dostęp do usług medycznych w Staniątkach jest utrudniony. Zakup sprzętu pozwoli na wykonanie badań w warunkach domowych a także usprawni pracę lekarza świadczącego usługi medyczne. Dzięki EKG zwiększony zostanie dostęp do podstawowych usług medycznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Aparat EKG AsCard Grey4 644 zł

Zadanie kwalifikuje się do poddania pod głosowanie.

Załączniki

3bo2018.pdf