Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 20

20. Zakup lekkiego samochodu do ratownictwa technicznego


Skrócony opis

Zakup lekkiego samochodu do ratownictwa technicznego

Opis projektu

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z agregatem wysokociśnieniowym oraz zbiornikiem wodnym i środka pianotwórczego. Zabudowa pojazdu wykonana będzie w formie konteneru z żaluzjami pyłoszczelnymi oraz podestem roboczym na dachu kontenera. Pojazd zostanie również wyposażony w sygnalizację świetlno-dżwiękową.

Uzasadnienie realizacji projektu

Realizacja zadania wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Niepołomice. Zwiększy się również mobilność oraz skuteczność podczas działań ratowniczo-gaśniczych

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Zakup lekkiego samochodu ratownictwa gaśniczego60 000 zł

Zadanie kwalifikuje się do poddania pod głosowanie.

Załączniki

2bo2018.pdf