projekt nr 60

60. Mieszkańcy dla Strażaków - Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej


Lokalizacja

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej - Wola Batorska 25, 32-007 Zabierzów Bocheński.

Skrócony opis

W ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej. Dzięki realizacji projektu, strażacy szybciej i skuteczniej będą mogli prowadzić działania ratowniczo - gaśnicze.

Opis projektu

Dzięki realizacji zadania, Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Batorskiej doposaży samochody ratownicze oraz budynek remizy w: pompę elektryczną potrzebną podczas pompowania zalanych piwnic budynków mieszkalnych, dwie radiostacje nasobne usprawniające komunikację ratowników podczas działań, dodatkową prądownicę potrzebną podczas prowadzenia działań gaśniczych, zestaw do ratownictwa wysokościowego oraz profesjonalną ostrzałkę do łańcuchów pił spalinowych

Uzasadnienie realizacji projektu

Dzięki realizacji zadania poziom bezpieczeństwa mieszkańców Woli Batorskiej oraz gminy Niepołomice wzrośnie. Pozyskany sprzęt pozwoli strażakom skuteczniej i szybciej nieść profesjonalną pomoc w obliczu pożarów, lokalnych podtopień oraz innych klęsk żywiołowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Zestaw do ratownictwa wysokościowego3 300 zł
2Pompa elektryczna3 000 zł
3Dwie radiostacje nasobne4 000 zł
4Prądownica2 000 zł
5Ostrzałka do łańcuchów pił spalinowych2 000 zł
Łącznie: 14 300 zł

Projekt zweryfikowano pozytywnie.