Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 41

41. Oczyszczamy atmosferę - zakup drona do pomiaru jakości powietrza oraz oczyszczaczy powietrza dla szkół i domów kultury.


Lokalizacja

Cała gmina.

Skrócony opis

Projekt polega na  zakupie drona do pomiaru jakości powietrza oraz oczyszczaczy powietrza dla szkół i domów kultury. Pomimo licznych kampanii informacyjno - edukacyjnych kontrole prowadzone przez Straż Miejską wykazują, że w kotłach i piecach spalane są śmieci.

Opis projektu

Projekt polega na zakupie:
1. Drona do pomiaru jakości powietrza. Urządzenie umożliwi wykrywanie źródeł niskiej emisji i substancji zabronionych. Dron będzie wyposażony w stację pomiarową umożliwiającą badania parametrów: pyłów zawieszonych PM 2.5 i PM 10, związków organicznych VOC, chlorowodorów, cyjanowodorów. Zidentyfikowanie przez dron miejsca, w których dochodzi do znacznego przekroczenia stężenia ww. substancji będzie podstawą do przeprowadzenia kontroli doraźnej przez Straż Miejską oraz pobrania próbki do skutecznego przeprowadzenia postępowania sądowego. Wraz z dronem zakupiona zostanie usługa szkoleniowa dla 2 osób oraz ubezpieczenie sprzętu. Dron przekazany zostanie Straży Miejskiej.
2. Oczyszczaczy powietrza. Urządzenia zostaną przekazane do Domów Kultury i szkół na terenie gminy Niepołomice.
Gmina Niepołomice należy do gmin o najgorszej jakości powietrza w Polsce. Zanieczyszczenia powoduję przedwczesną śmierć około 45 tys. Polaków rocznie. Głównym źródłem emisji są piece na paliwa stałe. Jednak często zdarzą się, że  spalane są odpady  - płyty meblowe, butelki typu PET, odpady poprodukcyjne.
W sezonie grzewczym 2020/21 50% próbek pobranych z palenisk kontrolowanych przez Straż Miejską potwierdziło spalanie śmieci.

Uzasadnienie realizacji projektu

Zakup drona pozwoli na szybką i skuteczną identyfikację trucicieli. Będzie wykorzystywany do pomiarów emisji z kominów. Dodatkowo planowany jest zakup oczyszczaczy powietrza z filtrem HEPA oraz przekazanie ich do szkół i Domów Kultury. Oczyszczacze poprawią jakość powietrza w miejscach, w których przebywają osoby najbardziej narażone na smog i wirusy- dzieci i seniorzy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Stacja pomiarowa z dronem udźwig do 2 kg45 000 zł
2Zakup 50 oczyszczaczy z zapasem flitrów75 000 zł
3Szkolenie 4 osób (straż miejska, ekodoradcy) 4 000 zł
Łącznie: 124 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Oczyszczamy atmosferę - zakup drona do pomiaru jakości powietrza oraz oczyszczaczy powietrza dla szkół i domów kultury.