Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 38

38. SZTUKA WOLNOŚCI – organizacja koncertu Jacka Kleyffa oraz Piotra Bukartyka w 5. rocznicę śmierci Piotra Szczęsnego.


Lokalizacja

Park Miejski w Niepołomicach

Skrócony opis

W dniu 19.10.2017 r., w proteście przeciwko polityce PiS, samospalenia dokonał niepołomiczanin Piotr Szczęsny. Z  okazji 5. rocznicy tego wydarzenia chcemy zorganizować koncerty Piotra Bukartyka oraz Jacka Kleyffa - artystów, w których twórczości upamiętniony został czyn Piotra Szczęsnego.

Opis projektu

W dniu 19.10.2017 r. w proteście przeciwko polityce Prawa i Sprawiedliwości oraz inspirowanej politycznie dyskryminacji (rasizmowi, homofobii i innym jej formom) w polskim życiu społecznym samospalenia dokonał niepołomiczanin Piotr Szczęsny.  
Otwarty Klub Obywatelski im. Piotra Szczęsnego każdego roku w Niepołomicach organizuje uroczystości  upamiętniające to wydarzenie.
W 5. rocznicę śmierci Piotra planujemy zorganizować wydarzenie, którego częścią będą koncerty Piotra Bukartyka oraz Jacka Kleyffa.  Są to artyści, w których twórczości upamiętniony został Piotr Szczęsny.
Piotra Bukartyk wykonuje poezję śpiewaną, jest autorem m.in. utworu „W środku miasta”, poświęconego Piotrowi Szczęsnemu.  
Jacek Kleyff jest bardem, poetą i kompozytorem, założycielem kabaretu Salon Niezależnych. Jego twórczość była pod szczególnym nadzorem cenzury w okresie PRL.  W 2017 r. opublikował utwór „Piotr S.” nawiązujący do samopodpalenia Piotra Szczęsnego na placu Defilad w Warszawie.

Projekt wpisuje się w zadania gminy wymienione w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, w szczególności w obszar kultury oraz  wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.
Czyn Piotra Szczęsnego spowodowany był potrzebą zwrócenia uwagi społecznej na niszczenie państwa polskiego przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. W odczytanym przed śmiercią manifeście Piotr Szczęsny napisał:
1. Protestuję przeciwko ograniczaniu przez władze wolności obywatelskich;
2. Protestuję przeciwko łamaniu przez rządzących zasad demokracji, w szczególności przeciwko zniszczeniu (w praktyce) Trybunału Konstytucyjnego i niszczeniu systemu niezależnych sądów;
3. Protestuję przeciwko łamaniu przez władze prawa, w szczególności Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Protestuję przeciwko temu, aby ci, którzy są za to odpowiedzialni (m.in. Prezydent) podejmowali jakiekolwiek działania w kierunku zmian w obecnej Konstytucji - najpierw niech przestrzegają tej, która obecnie obowiązuje.
4. Protestuję przeciwko takiemu sprawowaniu władzy, że osoby na najwyższych stanowiskach w państwie realizują polecenia wydawane przez bliżej nieokreślone centrum decyzyjne związane z prezesem PiS, nieponoszące za swoje decyzje odpowiedzialności. Protestuję przeciwko takiej pracy w Sejmie, kiedy ustawy tworzone są w pośpiechu, bez dyskusji i odpowiednich konsultacji, często po nocach, a potem muszą być prawie od razu poprawiane;
5. Protestuję przeciwko marginalizowaniu roli Polski na arenie międzynarodowej i ośmieszaniu naszego kraju;
6. Protestuję przeciwko niszczeniu przyrody, szczególnie przez tych, którzy mają ją chronić (wycinka Puszczy Białowieskiej i innych obszarów cennych przyrodniczo, forowaniu lobby łowieckiego, promowaniu energetyki opartej na węglu);
7. Protestuję przeciwko dzieleniu społeczeństwa, umacnianiu i pogłębianiu tych podziałów. W szczególności protestuję przeciwko budowaniu "religii smoleńskiej" i na tym tle dzieleniu ludzi. Protestuję przeciwko seansom nienawiści, jakimi stały się "miesięcznice smoleńskie" i przeciwko językowi nienawiści i ksenofobii wprowadzanemu przez władze do debaty publicznej;
8. Protestuję przeciwko obsadzaniu wszystkich możliwych stanowisk swoimi ludźmi, którzy w większości nie mają odpowiednich kwalifikacji;
9. Protestuję przeciwko pomniejszaniu dokonań, obrzucaniu błotem i niszczeniu autorytetów takich jak Lech Wałęsa, czy byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego;
10. Protestuję przeciwko nadmiernej centralizacji państwa i zmianom prawa dotyczącego samorządów i organizacji pozarządowych zgodnie z doraźnymi potrzebami politycznymi rządzącej partii;
11. Protestuję przeciwko wrogiemu stosunkowi władzy do imigrantów oraz przeciw dyskryminacji różnych grup mniejszościowych kobiet, osób homoseksualnych (i innych z LGBT), muzułmanów i innych;
12. Protestuję przeciwko całkowitemu ubezwłasnowolnieniu telewizji publicznej i niemal całego radia i zrobieniu z nich tub propagandowych władzy. Szczególnie boli mnie niszczenie (na szczęście nie całkowite) Trójki - radia, którego słucham od czasów młodości;
13. Protestuję przeciwko wykorzystywaniu służb specjalnych, policji i prokuratury do realizacji swoich (partyjnych bądź prywatnych) celów;
14. Protestuję przeciwko nieprzemyślanej, nieskonsultowanej i nieprzygotowanej reformie oświaty;
15. Protestuję przeciwko ignorowaniu ogromnych potrzeb służby zdrowia.
Koncerty odbędą się w parku w Niepołomicach.

Uzasadnienie realizacji projektu

Realizacja projektu przyczyni się do upamiętnienia osoby Piotra Szczęsnego oraz propagowania postaw obywatelskich.  
Mamy nadzieję, że w planowanym terminie realizacji projektu, tj. w październiku 2022 r. rządy partii Prawa i Sprawiedliwość będą już tylko przykrym wspomnieniem.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Wynagrodzenie zespołu Jacka Kleyffa (w tym przejazdy, zakwaterowanie)30 000 zł
2Wynagrodzenie zespołu Piotra Bukartyka (w tym przejazdy, zakwaterowanie)30 000 zł
3Nagłośnienie 10 000 zł
Łącznie: 70 000 zł

Projekt zweryfikowano pozytywnie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
SZTUKA WOLNOŚCI – organizacja koncertu Jacka Kleyffa oraz Piotra Bukartyka w 5. rocznicę śmierci Piotra Szczęsnego.