Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 32

32. Poprawa bezpieczeństwa na ul. Okrężnej w Niepołomicach


Lokalizacja

Projekt ma być zrealizowany na pasie drogi ulicy Okrężnej w Niepołomicach. W załączniku w mapach poglądowych jest dokładne usytuowanie opisanych elementów projektu.

Skrócony opis

Projekt jest kluczowym elementem w poprawie bezpieczeństwa na ulicy Okrężnej w Niepołomicach. W obecnym stanie fragment ulicy od mostu na rzece Drwinka jest bardzo wąski, nie posiada pobocza oraz przy wyjeździe z dróg prostopadłych do ulicy Okrężnej jest bardzo ograniczona widoczność.

Opis projektu

Projekt polega na:

1. Instalacji lustra drogowego na skrzyżowaniu ulicy Okrężnej z drogą łączącą z ulicą Ples. Lustro powinno być skierowane w prawą stronę(w stronę ulicy Krzywej) z perspektywy kierowcy wyjeżdżającego z ulicy poprzecznej. Zaznaczone na mapie kolorem zielonym.
2. Instalacji lustra drogowego na skrzyżowaniu ulicy Okrężnej z odnogą ulicy Okrężnej. Lustro/a powinny być zainstalowane w obu kierunkach – tzn. powinny zwiększać widoczność z prawej jak i lewej strony z perspektywy kierowcy wyjeżdzającego z odnogi ulicy Okrężnej. Zaznaczone na mapie kolorem niebieskim.
3. Zainstalowanie progu zwalniającego. Proponowane lokalizacja to ulica Okrężna, przed ulicą Torfową patrząc w kierunki ulicy Krzywej. Zaznaczone na mapie kolorem czerwonym.
4. Naprawa pobocza z obu stron ulicy Okrężnej od mostu na rzece Drwinka do skrzyżowania z ulicą Torfową tj. około 165 metrów. Od strony zabudowań proponowana szerokość utworzenia/naprawienia utwardzonego pobocza to 1m od asfaltu(tj.165m2) i z przeciwnej strony 0,5m od asfaltu (tj.85,5m2). Utwardzenie pobocza ma polegać na wykorytowaniu lub nawiezieniu ziemi i zagęszczeniu(w zależności potrzeb danego miejsca) następnie nawiezieniu kruszywa i zagęszczeniu.

Uzasadnienie realizacji projektu

Zainstalowanie progu zwalniającego pozwoli na zmuszenie kierowców do zmniejszenia prędkości i zwrócenia uwagi na innych użytkowników drogi. Naprawa pobocza jest bardzo istotna w kwestii umożliwienia wykonania manewru wymijania przez kierowców, rowerzystów i zapewnianie miejsca dla pieszych. Lustra drogowe pomogą w ocenie sytuacji na ulicy Okrężna przez kierowców wyjeżdzających z dróg poprzecznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Lustro drogowe na skrzyżowaniu ulicy Okrężnej i drogi łączącej z ulicą Ples skierowane w kierunku ulicy Krzywej.2 000 zł
2Lustro drogowe podwójne(na dwa kierunki jazdy) na skrzyżowaniu ulicy Okrężnej z odnogą ulicy Okrężnej.3 000 zł
3Zainstalowanie progu zwalniającego.6 000 zł
4Naprawa pobocza ulicy Okrężnej.25 000 zł
Łącznie: 36 000 zł