Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 13

13. Naturalnie - Twórcze Siedlisko


Lokalizacja

Miejscem realizacji projektu jest DK Siedlisko w Podłężu.

Skrócony opis

Celem projektu jest doposażenie DK Siedlisko w zakresie pracowni plastyczno-graficznej. Chcemy zapewnić uczestnikom warsztatów sprzyjające warunki do twórczego rozwoju. Zakupione materiały posłużą za bazę do wielu zajęć i zapewnią komfort pracy dla wszystkich odbiorców naszych zajęć.

Opis projektu

W ramach projektu zostaną zakupione regały i materiały plastyczne, które doposażą DK Siedlisko. W pierwszej kolejności niezbędne jest zaopatrzenie pracowni w regały, których aktualnie brakuje do przechowywania narzędzi i bazy materiałowej. Koniecznie jest też dokupienie sprzętów, które pozwolą na sprawne i fachowe prowadzenie zajęć kierowanych do różnych grup wiekowych odbiorców. Będą to między innymi sztalugi stołowe (z myślą o seniorach), tablica suchościeralna (prelekcje i wykłady – jako pomoc dydaktyczna), gilotyna (sprzęt niezbędny w pracowni plastyczno-graficznej, gdzie planowana jest realizacja przeróżnych formy artystycznych).
W większej ilości nabyte też zostaną akcesoria plastyczno - graficzne, które będą służyć wielu odbiorcom różnego rodzaju kreatywnych zajęć. Będzie to duża ilość arkuszy papierów do wszelkich technik artystycznych, farby (różne rodzaje), pastele, tusze, pędzle, węgle, nożyce, rysownice, linoleum, pleksi, płótna, kleje itp.

Uzasadnienie realizacji projektu

DKSiedlisko nie posiada bazy magazynowo – materiałowej w swoich pracowniach. Kadra Siedliska w swojej ofercie przewiduje różne zajęcia rozwojowe, w ramach których zakupione materiały posłużą za warsztat wykonawczy i realizatorski. Tym samym wpłynie do na komfort pracy i cenę zajęć dla każdego z uczestników. Jednocześnie przestrzeń do pracy stanie się zorganizowana i sprzyjająca dla całej kadry DK.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1regały do pracowni plastyczno-graficznej7 000 zł
2sztalugi studyjne i stołowe wraz z rysownicami 2 000 zł
3gilotyna i akcesoria do cięcia1 825 zł
4materiały plastyczne (papiery, farby, pastele, pędzle, kleje, tusze itp.)4 475 zł
5flipchart z akcesoriami700 zł
Łącznie: 16 000 zł

Projekt zweryfikowany pozytywnie i dopuszczony do głosowania.