Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. Zabezpieczenie Sołectwa Zagórze na wypadek groźnych zjawisk pogodowych poprzez doposażenie jednostki OSP w Zagórzu w sprzęt antykryzysowy


Lokalizacja

Gmina Niepołomice- Sołectwo Zagórze - Remiza OSP Zagórze

Skrócony opis

Projekt zakłada zakup najpotrzebniejszego sprzętu do walki min. z groźnymi zjawiskami pogodowymi będącym kontynuacją programu z 2017r. tj. doposażenie jednostki w szeroko rozumiany sprzęt antykryzysowy i pomocniczy.

Opis projektu

Coraz częściej mamy do czynienia z groźnymi zjawiskami pogodowymi. Historia pokazała już kilkukrotnie, iż również w tej części gminy dochodzi do podtopień, wiatrołomów, zerwanych dachów czy innych strat mienia spowodowanych niebezpiecznymi zjawiskami. Poczuwając się do moralnej odpowiedzialności za szeroko rozumiane bezpieczeństwo mieszkańców południowej części gminy Niepołomice oraz wychodząc naprzeciw coraz częściej występującym zagrożeniom pogodowym jednostka Wnioskująca planuje doposażyć się w sprzęt do walki ze skutkami burz, ulew, wichur, orkanów etc. Realizacja projektu polega na zakupie wymienionego w niniejszym wniosku sprzętu i wyposażenia, będącego uzupełnieniem projektu z roku 2017 dot. pozyskania sprzętu antykryzysowego. Wniosek ten okazał się strzałem w dziesiątkę - przyczynił się do pomocy wielu ludziom w sytuacjach kryzysowych i zainicjował kolejne plany zakupowe związane z rozszerzeniem i kontynuacją projektu sprzętu antykryzysowego i pomocniczego. Zatem zakup specjalistycznej przyczepy strażackiej wraz z wymienionym sprzętem zapewni pełne zabezpieczenie mieszkańców Zagórza na wypadek wystąpienia groźnych zjawisk pogodowych i innych zdarzeń, w których interwencja jednostki ochrony przeciwpożarowej wydaje się nieodzowna.

Uzasadnienie realizacji projektu

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców południowej części gminy, głównie sołectwa Zagórze. Wyposażenie lokalnej OSP w sprzęt do walki ze skutkami anomalii pogodowych zwiększy jej potencjał dając nowe możliwości działania. Bezpieczeństwo mieszkańców- to coś na czym zależy Wnioskodawcy, a realizacja projektu da gwarancje spełnienia tej jakże ważnej kwestii.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Przyczepa strażacka lekka16 357 zł
2Pilarka spalinowa, tzw. gałęziówka1 900 zł
34 łopaty typu szpadla400 zł
44 łopaty piaskowe400 zł
52 widły200 zł
62 ubrania specjalne, piaskowe4 500 zł
72 hełmy ochronne1 400 zł
82 radiotelefony nasobne analogowo-cyfrowe3 400 zł
92 latarki kątowe400 zł
10Przenośne urządzenie do wytwarzania piany gaśniczej6 000 zł
11Prądownica wodna typu turbo1 850 zł
12Lanca gaśnicza prosta2 500 zł
13Lanca mgłowa2 900 zł
Łącznie: 42 207 zł

Projekt zweryfikowano pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zabezpieczenie Sołectwa Zagórze na wypadek groźnych zjawisk pogodowych poprzez doposażenie jednostki OSP w Zagórzu w sprzęt antykryzysowy