projekt nr 83

83. Bezpieczny strażak


Lokalizacja

Remiza OSP w Staniątkach

Opis projektu

Zakup umundurowania oraz hełmów dla strażaków. Doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego w sprzęt do ratownictwa.

Uzasadnienie realizacji projektu

Przez zakup umundurowania dla strażaków poprawi się bezpieczeństwo strażaków ze Staniątek podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Doposażenie samochodu w sprzęt do ratownictwa technicznego umożliwi strażakom szybszy dostęp do osób poszkodowanych i udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej. OSP w Staniątkach średnio w roku udziela pomocy na A4 około 70 razy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Zakup ubrań do akcji ratowniczo-gaśniczych - 5 kpl.20 000 zł
2Zakup hełmów strażackich - 15 szt.22 500 zł
3Sprzęt na doposażenie samochodu33 000 zł
Łącznie: 75 500 zł