projekt nr 80

80. Zakup i montaż elementów małej architektury przy Domu Kultury w Zagórzu


Lokalizacja

Dom Kultury w Zagórzu

Opis projektu

Zakup i montaż 2 łąwek + stolika oraz 3 ławek wolno stojących na terenie zielonym obok Domu Kultury w Zagórzu wraz z wykonaniem podbudowy z kostki brukowej. Zakup 3 donic zewnętrznych na kwiaty sezonowe.

Uzasadnienie realizacji projektu

Po remoncie otoczenie Domu Kultury w Zagórzu wymaga ponownego zagospodarowania, w tym poprzez montaż elementów małej architektury, która będzie służyła wszystkim uczestnikom zajęć kulturalnych oraz stanowiła uzupełnienie planowanego do realizacji placu zabaw dla dzieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Ławka miejska na masywnych nogach Oslo 180 cm 18 MSV - 5 szt.3 300 zł
2Stół miejski - 1 szt.650 zł
3Podbudowa z kostki pod stół i ławki4 500 zł
4Donice ogrodowe - 3 szt.600 zł
Łącznie: 9 050 zł