projekt nr 78

78. Doposażenie klubu sportowego LKS Promień Zakrzowiec


Lokalizacja

Teren boiska LKS Promień Zakrzowiec w Zakrzowcu

Opis projektu

Projekt ma na celu zakup i montaż piłkochwytów oraz zakup traktorka ogrodowego. Zadaniem piłkochwytów jest zabezpieczenie przed przedostaniem się piłki poza teren boiska oraz poprawa płynności gry.
Traktorek posłuży do koszenia trawy na boisku i wokół niego. Szacujemy, że koszt 1 mb piłkochwytów o wysokości 5m to 250 PLN, zatem  kwota przeznaczona na piłkochwyty pozwoli na zbudowanie 40 mb piłkochytu. Docelowo chcemy umieścić piłkochwyty za obiema bramkami. Kwotę brakującą do wybudowania całości piłkochwytów będziemy się starali pozyskać z innych źródeł lub wnioskować o nią przyszłorocznym budżecie obywatelskim.

Uzasadnienie realizacji projektu

Piłkochwyty to obecnie podstawowy element wyposażenia boiska do gry w piłkę. Uniemożliwią one przedostanie się piłki poza teren boiska, co poprawi płynność gry oraz pozwoli sprawniej prowadzić treningi. Nowy traktorek to sprzęt niezbędny do koszenia boiska oraz przyległego do niego terenu. Obecnie używany traktorek, służy już wiele lat i ostatnio przez większość czasu przebywa w naprawie (cd..)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Zakup traktorka ogrodowego11 000 zł
2Zakup i montaż piłkochwytów10 000 zł
Łącznie: 21 000 zł