projekt nr 90

90. Bezpieczny strażak


Lokalizacja

Gmina Niepołomice

Opis projektu

Zakup pełnego umundurowania dla czterdziestu strażaków miasta i gminy Niepołomice. Umundurowanie będzie rozdzielone dla 11 Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Niepołomice.

Uzasadnienie realizacji projektu

Zakup pełnego umundurowania strażackiego poprawi bezpieczeństwo ratownika podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, podczas akcji ratowniczych w pierwszej kolejności jest bezpieczeństwo strażaka.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1ubranie specjalne kpl.40140 000 zł
2buty specjalne par.4040 000 zł
3hełm strażacki szt.4067 000 zł
4rękawice specjalne par.409 000 zł
5kominiarka strażacka szt.404 000 zł
Łącznie: 260 000 zł

Projekt zweryfikowano pozytywnie.