projekt nr 84

84. Przedszkolak w świecie technologii cyfrowych


Lokalizacja

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Niepołomicach, ul. T. Kościuszki 23

Opis projektu

Projekt "przedszkolak w świecie technologii cyfrowych" stwarza dzieciom warunki do osiągnięcia umiejętności posługiwania się komputerem i technologią cyfrową Współczesny proces dydaktyczny opiera się w dużym stopniu na kompetencjach cyfrowych. Oznacza to konieczność kształcenia tych umiejętności od najmłodszych lat Postęp technologiczny sam w sobie wyzwala konieczność posiadania umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem komputerowym. Technologie cyfrowe uczą kreatywności oraz logicznego myślenia. Dzięki narzędziom i programom cyfrowym dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach.
W celu rozwijania kompetencji cyfrowych przedszkolaków, w ramach projektu planowane są:
- zakup tablicy interaktywnej oraz jej montaż
- zakup zestawu przedszkolnego GeniBot z matą, książkami, organizerem
- zakup 3 szt. robotów edukacyjnych "Photon"
- zakup 3 szt. tabletów
- zakup 8 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego A4 wraz z zapasowym kompletem tonerów
- zakup urządzenia wielofunkcyjne A3 wraz z zapasowym kompletem tonerów

Uzasadnienie realizacji projektu

W Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Niepołomicach brakuje nowoczesnych urządzeń, które umożliwiłyby realizowanie edukacji cyfrowej dzieci według współczesnych standardów. (cd w wersji papierowej)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Tablica interaktywna4 200 zł
2Montaż tablicy interaktywnej450 zł
38 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem 24 000 zł
4Urządzenie wielofunkcyjne A 4 wraz z zapasowym kompletem tonerów4 000 zł
5Urządzenie wielofunkcyjne A3 wraz z zapasowym kompletem tonerów5 500 zł
63 szt. robotów edukacyjnych "Photon"3 000 zł
73 szt. tabletów 3 000 zł
8Zestaw przedszkolny GeniBot z matą, książkami, organizerem3 820 zł
Łącznie: 47 970 zł