projekt nr 78

78. Jazowy park sportowy - budowa boiska do koszykówki z infrastrukturą


Lokalizacja

Park przy ul.Kruczej w Niepołomicach (działki w gminie Niepołomice o numerze ewidencyjnym 631/1 i 631/2)

Skrócony opis

W ramach tego projektu planujemy wykonać w pełni wyposażone boisko do koszykówki, wraz z zakupem i montażem piłko-chwytów. Jest to kolejny element realizacji wybranego przez mieszkańców projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego (95 arów) przy ul. Kruczej w Niepołomicach.

Opis projektu

W ramach tego projektu planujemy wykonać w pełni wyposażone boisko do koszykówki, wraz z zakupem i montażem piłko-chwytów. Jest to kolejny element realizacji wybranego przez mieszkańców projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego (95 arów) przy ul. Kruczej w Niepołomicach.

Uzasadnienie realizacji projektu

Osiedle Jazy jest jednym z największych osiedli w Niepołomicach bez zagospodarowanych terenów rekreacyjnych. Stale rosnąca liczba mieszkańców Niepołomic,Jazów oraz sąsiednich sołectw, sprawia że brak jest ogólnodostępnych miejsc do uprawienia sportu na świeżym powietrzu. Na terenie Niepołomic i sąsiednich gmin brak jest miejsc w których młodzież mogłaby aktywnie spędzać czas (cd w wersji papier.)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa14 000 zł
2Budowa boiska do koszykówki o wym. 28x15 m, z tzw. strefą bezpieczną o wym. 16x30m = 480m2226 000 zł
3Zakup i montaż piłkochwytów ok 36mb 20 000 zł
Łącznie: 260 000 zł