projekt nr 73

73. Zakup sprzętu dla OSP Słomiróg tj.: aparat powietrzny 4szt., pompa pływająca, pompa elektryczna


Lokalizacja

Remiza OSP Słomiróg

Opis projektu

Zakup w/wymienionego sprzętu pozwoli naszej jednostce w pełni uczestniczyć podczas akcji ratowniczych. Posiadając aparaty powietrzne można w bezpieczny sposób ratować poszkodowanych z zadymionych pomieszczeń, pompy zaś będą służyć niosąc pomoc podczas podtopień oraz zalanych piwnic. Nasza jednostka do tej pory nie ma aparatów powietrznych co obniża zdolność bojową naszej jednostki. Posiadamy jedną pompę pływającą 15- letnią która często ulega awarii.

Uzasadnienie realizacji projektu

Zakupiony sprzęt w pełni pomoże naszej jednostce realizować swoją misję niesienia pomocy innym a także młodzi druhowie będą mogli odbierać doświadczeń w czasie ćwiczeń pożarniczych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Aparat powietrzny fenzy - 4szt18 000 zł
2Pompa pływająca NIagara 26 000 zł
3Pompa elektryczna Evak PS-50.3103 000 zł
Łącznie: 27 000 zł

Projekt zweryfikowany pozytywnie.