projekt nr 68

68. Doposażenie Domu Kultury w Chobocie w sprzęt muzyczny i meble


Lokalizacja

dom kultury Chobot

Opis projektu

w/w wyposażenie jest niezbędne do realizacji przedsięwzięć realizowanych w Domu Kultury w Chobocie sprzęt będzie użytkowany przez uczestników zajęć oraz przez uczestników zajęć oraz koło emerytów i Rencistów oraz przez Klub Aktywnego Seniora.

Uzasadnienie realizacji projektu

Sprzęt obecnie użytkowany ma ponad 10 lat i jest zużyty w sposób znaczny. Nowy sprzęt zdecydowanie podniesienie komfort zajęć w Domu Kultury.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1rzutnik multimedialny5 000 zł
2ekran elektrycznie rozwijany2 000 zł
3meble użytkowe10 000 zł
4nagłośnienie przenośne 2x1.5KW16 300 zł
Łącznie: 33 300 zł