projekt nr 67

67. Modernizacja pracowni komputerowej drogą do cyfryzacji szkoły


Lokalizacja

Budynek Szkoły Podstawowej i.W.Witosa w Woli Batorskiej

Opis projektu

Modernizacja pracowni komputerowej, w której odbywają się zajęcia informatyczne, nauki programowania oraz inne z wykorzystaniem technik multimedialnych, polegać będzie na wymianie 10-ciu laptopów, wraz z podstawowym oprogramowaniem. Większość sprzętu, w który aktualnie funkcjonuje w pracowni jest częściowo zużyty, posiada parametry dalece odbiegające od współczesnych standardów, który nie pozwala na pełne i satysfakcjonujące uczestnictwo dzieci w innowacyjnych projketach edukacyjnych realizowanych w szkole (Mistrz kodowania, koduj z klasą) Modernizacją zostaną objęte komputery najbardziej zużyte o najniższych możliwościach.

Uzasadnienie realizacji projektu

Nowoczesna pracownia komputerowa to możliwość podniesienia jakości pracy szkoły poprzez podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli niezbędnych we współczesnym multimedialnym świecie. To również wdrażanie nowych technologii cyfrowych w proces nauczania większości podmiotów w szkole.Zmodernizowana pracownia to nowe możliwości nauki nie tylko na zajęciach szk. ale również pozalekcyjnych

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
110 laptopów (10 x 3000zł)30 000 zł