Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Zespół weryfikacyjny zakończył swoje prace!

Poniedziałek, 12 czerwca 2017

Poznaliśmy ostateczną listę projektów, które będą wybierane w głosowaniu  w tegorocznym Budżecie Obywatelskim. Pełną liste zweryfikowanych projektów można pobrać pod tym artykułem.

Mieszkańcom, których projekty zadań zostały odrzucone, przysługuje prawo odwołania się od wyników weryfikacji. Odwołania powinny być składane zgodnie ze wzorem określonym w formularzu, stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu.(Wzór odwołania można pobrać pod tym artykułem ) Odwołanie powinno zostać złożone w terminie 7 dni od dnia udostępnienia wyników weryfikacji zadań. Odwołanie należy wysłać listem na adres Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach (Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice), z dopiskiem „Budżet Obywatelski-ODWOŁANIE” lub złożyć osobiście w urzędzie. W przypadku wysłania zgłoszenia drogą listowną, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
pod tym 
Odwołania od wyników weryfikacji rozpatrywane są przez Radę Programową w terminie 7 dni od daty złożenia odwołania. Wzór karty weryfikacji odwołania od wyniku weryfikacji zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
 
W celu ułatwienie Państwu możliwości odwołania prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem promocji Urzędu Miasta 12 2509448 w dniach 19 i 20 czerwca w godzinach pracy Urzędu.
 

Załączniki:

Powrót