Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Zakończono ocenę projektów do Budżetu Obywatelskiego co do zgodności z prawem i wykonalności technicznej.

Środa, 30 września 2020

Zakończono ocenę projektów do Budżetu Obywatelskiego co do zgodności z prawem i wykonalności technicznej. W wyniku oceny odrzucono 14 wniosków. Od oceny negatywnej można się odwołać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oceny na publicznie dostępnym nośniku informacji.

Odwołanie od negatywnej oceny powinno zawierać wskazanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania odwołującego się, oznaczenia projektu, którego dotyczy odwołanie. Odwołanie powinno zostać opatrzone własnoręcznym podpisem.

Odwołania należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy, Plac Zwycięstwa 13.

Rozstrzygnięcie polega na ponownym rozpatrzeniu czy projekt spełnia wymogi co do zgodności z prawem i wykonalności technicznej i jest zadaniem rady Budżetu Obywatelskiego.

Z listą wniosków można się zapoznać w załączniku poniżej.

Załączniki:

Powrót